หน่วยบริการหล่มสัก
ข้อมูลทั่วไป

heart  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    heart
หน่วยบริการหล่มสัก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการประจำอำเภอหล่มสัก (ช้างตะลูด)

สภาพภูมิศาสตร์