หน่วยบริการน้ำหนาว
หน่วยบริการน้ำหนาว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยบริการน้ำหนาว


********************
 
สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ภายใน   โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
                      หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260


ครูประจำหน่วยบริการ

               1. นายศราวุธ                เบ้าสมบูรณ์             หัวหน้าหน่วยบริการ
               2. นางสาวเกษรินทร์       เกษม                     พี่เลี้ยงเด็กพิการ


รับชม VTR หน่วยบริการน้ำหนาว
ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการน้ำหนาว

สามารถติดตามได้ที่ FACEBOOK
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการน้ำหนาว


https://web.facebook.com/profile.php?id=100087980950967