ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ประวัติความเป็นมา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

www.facebook.com/phetchabunspecial01


ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ