ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ประวัติความเป็นมาศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์


รับชม VTR ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

https://web.facebook.com/phetchabunspecial01/videos/918927205773699

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

https://web.facebook.com/phetchabunspecial01


ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี