ภาพกิจกรรม
การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จังหวัดเพชรบูรณ์
( จำนวน 18 รูป / ดู 59 ครั้ง )
วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
( จำนวน 35 รูป / ดู 35 ครั้ง )
กิจกรรมปล่อยปลา และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
( จำนวน 12 รูป / ดู 67 ครั้ง )
พิธีมอบคูปองการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
( จำนวน 27 รูป / ดู 79 ครั้ง )
ธารน้ำใจ...จากผู้ใหญ่ใจดี
( จำนวน 21 รูป / ดู 77 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 5 รูป / ดู 29 ครั้ง )
๕ ธันวาคม วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติแ
( จำนวน 11 รูป / ดู 110 ครั้ง )
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
( จำนวน 21 รูป / ดู 150 ครั้ง )
กิจกรรมการแบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนักกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย
( จำนวน 24 รูป / ดู 134 ครั้ง )
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือได้มอบ คอมพิวเตอร์ All in one และคอมพิวเตอร์โน๊ต
( จำนวน 3 รูป / ดู 54 ครั้ง )