ภาพกิจกรรม
๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
( จำนวน 6 รูป / ดู 9 ครั้ง )
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 31 รูป / ดู 268 ครั้ง )
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
( จำนวน 17 รูป / ดู 123 ครั้ง )
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
( จำนวน 23 รูป / ดู 151 ครั้ง )
วันอาเซียน ประจำปี 2565
( จำนวน 52 รูป / ดู 316 ครั้ง )
กิจกรรมตักบาตร ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา
( จำนวน 21 รูป / ดู 229 ครั้ง )
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
( จำนวน 34 รูป / ดู 383 ครั้ง )
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565
( จำนวน 8 รูป / ดู 90 ครั้ง )
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
( จำนวน 22 รูป / ดู 277 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
( จำนวน 25 รูป / ดู 230 ครั้ง )