ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
       วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ซึ่งได้รับเกียรติจากนางเยาวภา  โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  
       นอกจากนี้ พระมหาจักรพันธ์  เมตฺติโก จากวัดเสาธงทอง พระวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต เกี่ยวกับหลักเมตตา และความเป็นจริงของมนุษย์ ให้กับน้องคนพิเศษ ผู้ปกครอง และคณะครู  ณ  ห้องประชุมดอกแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์


โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,17:32   อ่าน 375 ครั้ง