ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตักบาตร ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา
      วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมตักบาตร ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “รักในหลวง รัก(ษ์) ต้นไม้” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,15:53   อ่าน 226 ครั้ง