ภาพกิจกรรม
วันอาเซียน ประจำปี 2565
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันอาเซียน ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด ชมวีดิทัศน์ความรู้อาเซียน ประกวดชุดประจำชาติโกโก้ว้าว ทั้งนี้ ผู้เรียนร่วมทำกิจกรรมตัดปะธงชาติอาเซียน ชมนิทรรศการตลาดนัดอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สามารถเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความเป็นสมาชิกอาเซียน ณ ห้องประชุมดอกแก้วกัลยา
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,14:10   อ่าน 316 ครั้ง