ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

          วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก  เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น  ณ  บริเวณโดยรอบสระเก็บน้ำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,15:44   อ่าน 123 ครั้ง