ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
      วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ดร.บุรินทร์  สารีคำ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางสาวพนารัตน์  วสุวัฒนศรี  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย และ นางสาวดรุณี  มูลคำภา  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี และคณะ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับน้องคนพิเศษ และร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.บุรินทร์  สารีคำ  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2565,22:43   อ่าน 41 ครั้ง