ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
      วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน ได้แก่ นายจิรกิตติ์  บุญเกิดมูล, นายกานต์ชนก  สุพรรณ และนางสาวปภิลณัช  นิลมาก  โดยมี นายบุรินทร์  สารีคำ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นายประจวบ ลังกาวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะครูพี่เลี้ยง เป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้  ผู้รับการประเมินสามารถแสดงผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เป็นเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,21:18   อ่าน 33 ครั้ง