ภาพกิจกรรม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือได้มอบ คอมพิวเตอร์ All in one และคอมพิวเตอร์โน๊ต
ธารน้ำใจ...จากผู้ใหญ่ใจดี
…………………………………………………

 
         23 พฤศจิกายน 2565  คณะผู้ใหญ่ใจดีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือได้มอบ คอมพิวเตอร์ All in one และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน  5  เครื่อง  เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้เรียนไว้ใช้การเรียนการสอน  ทั้งนี้  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,22:07   อ่าน 10 ครั้ง