ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 ประจำดือนกุมภาพันธ์ 2566
     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 ประจำดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ดร.บุรินทร์  สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม  เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการทั้ง 11 แห่ง นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม  ณ  ห้องประชุมดอกแก้วกัลยา

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2566,22:25   อ่าน 81 ครั้ง