ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "กิจกรรมพาครูพร้อม"
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "กิจกรรมพาครูพร้อม"

*******************************************

 
         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ “กิจกรรมพาครูพร้อม”  โดยมี ดร.บุรินทร์  สารีคำ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดในการอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการประเมิน วPA สำหรับครู  นอกจากนี้ นางสาวชมพู  ภูสีนวน  รองผู้อำนวยการ บรรยายในหัวข้อ การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  แผนการสอนเฉพาะบุคคล ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำ วPA  และ นางสาวนันทิยา  มูลเที่ยง  รองผู้อำนวยการ บรรยายในหัวข้อ การวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ วPA  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในการดำรงชีวิตให้ดีขึ้น 

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,11:31   อ่าน 60 ครั้ง