ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงชั้นต้น การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา
 
      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงชั้นต้น การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.บุรินทร์  สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ
      1. นายประสิทธิ์  ฮาดแมน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      2. นายมานพ เอกไทย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
      3. นายวัชรินทร์  จตุกรณีย์  พนักงานดับเพลิง
      4. นายประเสริฐ  เลื่อนชิด  พนักงานดับเพลิง
     ซึ่งให้ความรู้ในเรื่องทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้/ การแบ่งประเภทของเพลิง/ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย/ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ/ เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ/ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้ง ฝึกปฏิบัติเสมือนจริง การใช้ถังดับเพลิงและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึก  เพื่อให้ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา พร้อมทั้ง ทบทวนแผนระงับอัคคีภัย ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,23:07   อ่าน 74 ครั้ง