ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf)
           วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) ให้แก่คณะครู บุคลากร โดยมี ดร.บุรินทร์  สารีคำ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม  จากการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปวอลดอร์ฟ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสวัสดี ทักทาย โอบกอด กิจกรรมการเล่นอิสระ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมครูพานำ กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการรับประทานอาหารว่าง/ อาหารกลางวัน กิจกรรมเสริมทักษะ และกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ สามารถนำความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนให้มากที่สุด  นอกจากนี้ ครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ตุ๊กตา Baby, แม่หมู 1 ตัว ลูกหมู 3 ตัว, หมาป่า และตุ๊กตาไล่ฝน  เพื่อนำมาประกอบการเล่านิทานให้ผู้เรียนรับฟัง และร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน 

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,09:34   อ่าน 253 ครั้ง