ภาพกิจกรรม
การปรับปรุงคุณภาพน้ำในการอุปโภคสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
     วันที่ 11 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับนายชัชวาล เบนจะสิริวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมสถานศึกษาในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำในการอุปโภคสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบเงินสนับสนุน โดยคุณอรสา แป้งหอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรย์เต้น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำในการอุปโภคสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2566,22:58   อ่าน 63 ครั้ง