ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER
        วันที่ 2 พฤษภาคม 2566  นางสาวนันทิยา  มูลเที่ยง  รองผู้อำนวยการ  นางสาวชมพู ภูสีนวน รองผู้อำนวยการ รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ นำคณะครู ร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ระยะที่ 2  โดยมี นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,11:16   อ่าน 139 ครั้ง