ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ่าน 35) 17 ม.ค. 66
กิจกรรมปล่อยปลา และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 29) 06 ม.ค. 66
วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 35) 30 ธ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 / 2565 (อ่าน 28) 30 ธ.ค. 65
ธารน้ำใจ....จากผู้ใหญ่ใจดี (อ่าน 29) 24 ธ.ค. 65
Fashion ผ้าไทย Fashion โลก & ผ้าไทยใส่ให้สนุก (อ่าน 78) 22 ธ.ค. 65
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว (อ่าน 32) 21 ธ.ค. 65
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 24) 21 ธ.ค. 65
๕ ธันวาคม วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 43) 05 ธ.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 52) 03 ธ.ค. 65
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนักกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย (อ่าน 68) 29 พ.ย. 65
นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการเข้ารับมอบเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ่าน 51) 28 พ.ย. 65
ธารน้ำใจ...จากผู้ใหญ่ใจดี รับผ้าห่ม (อ่าน 58) 23 พ.ย. 65
ธารน้ำใจ...จากผู้ใหญ่ใจดี จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด (อ่าน 55) 23 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการ ครู นักสหวิชาชีพ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มเก่า (อ่าน 49) 23 พ.ย. 65
ประชุมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู (อ่าน 57) 23 พ.ย. 65
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อ่าน 99) 12 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการ และคณะครู นักสหวิชาชีพ เข้ารายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ กับนายอำเภอเขาค้อ และ ผอ.โรงเรียนเหล่าหญ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (อ่าน 51) 12 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการและคณะครู เข้ารายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กับท่านรองนายก อบต.หนองแจง และหัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 53) 12 พ.ย. 65
นิเทศ กำกับ ติดตาม ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ (อ่าน 63) 08 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (อ่าน 51) 08 พ.ย. 65
ธารน้ำใจ...จากผู้ใหญ่ใจดี (อ่าน 48) 06 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการเข้าพบ นายก อบต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (อ่าน 48) 06 พ.ย. 65
ต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (อ่าน 53) 06 พ.ย. 65
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 137) 22 ส.ค. 65
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 165) 12 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 179) 12 ส.ค. 65
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2565 (อ่าน 169) 11 ส.ค. 65
รอบรู้เรื่องกัญชา กัญชง (อ่าน 164) 01 ส.ค. 65
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 196) 29 ก.ค. 65