ข่าวสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๓ อัตรา (อ่าน 279) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 460) 09 ก.พ. 65
ประกาศ บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ่าน 537) 28 ม.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 506) 26 ม.ค. 65
บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 599) 12 ม.ค. 65
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 596) 12 ม.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 482) 23 ธ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 354) 23 ธ.ค. 64
ประกาศ บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 349) 22 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 352) 20 ต.ค. 64
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 419) 05 ต.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 467) 02 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 404) 01 ต.ค. 64
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 393) 18 ก.ย. 64
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 429) 29 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 415) 27 ม.ค. 64
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 497) 11 ม.ค. 64
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 391) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ ศูนย์การศีกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 387) 23 ธ.ค. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 375) 07 ธ.ค. 63
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 343) 02 ธ.ค. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 374) 30 พ.ย. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 363) 10 พ.ย. 63
ประกาศ ศูนย์การศีกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 369) 30 ต.ค. 63
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 450) 28 ต.ค. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 403) 14 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 419) 30 มิ.ย. 63
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 453) 28 เม.ย. 63
ประกาศ ศูนย์การศีึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 545) 10 เม.ย. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 462) 24 ก.พ. 63