ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2565
รอบรู้เรื่องกัญชา กัญชง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564
กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์
ประชาสัมพันธ์สื่อการสอนออนไลน์ สำหรับพัฒนาน้องคนพิเศษ
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับน้องคนพิเศษ
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศ บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
งานแผนและงบประมาณ
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 30 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 10 ส.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 08 ก.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 09 มิ.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 07 พ.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 11 เม.ย. 65
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 10 มี.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม2565 10 ก.พ. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2564 11 ม.ค. 65
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR (สมศ.)
เผยแพร่ประกาศมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
COVID-19 เพชรบูรณ์
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้บริหาร

นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เอกสารภายใน
งานประชาสัมพันธ์ ศกศ.พช.
หนังสือน่ารู้